Novosti


Projekt Infraterra

Na dan 08.12.2016. godine tvrtka Infraterra d.o.o. započela je s provedbom projekta Poboljšanja konkurentnosti i unčinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pod nazivom Projekt Infraterra. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Infraterra
Kratki opis projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Edukacija u korištenju novih tehnologija, softwarea i opremanje modernom informatičkom opremom radi bržeg i kvalitetnijeg procesuiranja usluga koje pružamo, a sve s ciljem povećanja obujma posla i novih zapošljavanja.
Ukupnu vrijednost projekta: 265.005,96 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 235.828,80 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 08. prosinca 2016. do 08. prosinca 2017.
Kontakt osobe za više informacija: Emil Krznarić

Europski strukturni i investicijksi fondoviOperativni program konkurentnost i kohezija

Aglomeracija Popovača i Voloder

Ugovorili smo izradu studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Popovača i Voloder za sufinanciranje iz fondova EU.

Investicija ukupno: 2.580.050,00 kuna
Kohezijski fond: 2.193.042,50 kuna
Partneri: 387.007,50 kn

U tijeku je izrada studijske dokumentacije za Aglomeraciju Popovača i Voloder.

Pratite i ostale faze projekta:
  1. Studija izvedivosti i prijavni dokument
  2. Procjena utjecaja na okoliš
  3. Aplikacijski paket
  4. Istražni radovi
  5. Geodetski projekt
  6. Elaborat prava služnosti/nepotpunog izvlaštenja
  7. Idejni projekti
  8. Glavni projekti
  9. Izrada dokumentacije za nadmetanje
  10. Promidžba i vidljivost


Naručitelj: Moslavina d.o.o.
Partner: Grad Popovača
Izvršitelji:

Poveznice:

Aglomeracija Popovača i Voloder LetakAglomeracija Popovača i Voloder Letak